Hvad indeholder et printereftersyn?

Vi skelner mellem to typer eftersyn.

Fælles for dem begge er, at alle forbrugte reservedele og teknikertid indgår i den faste pris. Eneste tillæg er kørsel til fast priser der står anført i bunden af prislisten.

Stort eftersyn

Et stort eftersyn er et gennemgribende eftersyn som i praksis udskifter næsten alle printerenssliddele. Af ting som skiftes kan nævnes fixerenhed, alle valser samt transferrulle. Dette svarer til et olieservice på en bil.

Lille eftersyn

Et lille eftersyn er et mellemliggende eftersyn som kan udføres hvis det kun er valserne somgiver problemer i printeren. Eftersynet omfatter alle valser og evt. transferrulle.

Vi udretter
individuelle løsninger

Telefonisk Support

LFPSERVICE tilbyder teknisk telefon support.

Vi tilbyder teknisk telefon support, diagnostik, reservedele, materialer og arbejdskraft til storformats print produkter.

"Service til tiden” er et servicekoncept vi selv har udviklet, der kort fortalt går ud på at sikre, at vi holder det vi lover.

LFP service tilbyder teknisk telefon support, diagnostik, reservedele, materialer og arbejdskraft til storformats print produkter.

Du skal blot ringe til vores telefon nummer for at få hurtig adgang til vores print specialist, der vil starte med at udføre en telefonisk fejlfinding til at diagnosticere problemet og om muligt, løse det med det samme.

Hvis problemet ikke kan løses telefonisk så vil han komme ud til jeres virksomhed med de rigtige reservedele i henhold til den fjerndiagnosticering allerede udført.

Beskyt din virksomhed

I tilfælde af uventede problemer.

Beskyt din virksomhed mod uforudsete udgifter til jeres printere hvilket er et vigtigt redskab, som understøtter din kerneforretning. I tilfælde af uventede problemer, er det afgørende at få printeren tilbage op og kører så hurtigt som muligt, med minimal nedetid.

I har mulighed for at drage fordel af vores hurtige onsite hardwaresupport samt service, dette tilbyder vi som næste arbejdsdag. Vi har mulighed for at lave en serviceaftale med jer om jeres printer som ikke er under garanti mere.

Service aftaler inkluderer:

• Fjerndiagnosticering af problemet
• Onsite Konsulenttimer
• Reservedele og materialer

Denne service kan laves efter aftale over 1-5 år efter garantien er udløbet.

Har I denne service fra vores side så giver det dig fortrinsret til support fra os, med hurtig og professionel løsning, herunder fjernassistance og onsite reparation og dette er alt sammen uden nogen ekstra omkostninger.

EPSON garanti

LFP service er din service partner.

Når du har problemer med din printer. Uanset hvor du har købt din printer kan vi reparere den gratis, hvis den stadig er under garanti. Ofte kan vi foretage reparationen ”next day”, hvis reservedele er på lager hos os.

Er produktet ikke længere omfattet af garanti kan vi naturligvis stadig reparere din printer on-site.

Professionelle supporttjenester

Hvis din printer enhed har svigtet under garanti eller udenfor garanti.

Reparations- og vedligeholdelsestjenester til erhvervsprodukter med eller uden garanti.

LFP service er meget opmærksom på din virksomheds forretningsbehov og tilbyder derfor en række tjenester, der kan bestilles lejlighedsvis.

For at modtage support skal du ringe til vores serviceagenter på +45 9389 0080 (kl. 8-16).